Top

Güç ve dağıtım trafolarının mekanik aksam ve aksesuarlarının montajı, vakumlanması, yağın treatment edilerek dondurulması, trafo ve yağın elektriksel ve kimyasal testleri uzman kadromuz ve teknik ekibimizin yıllara dayalı tecrübesi ile titizlikle gerçekleştirilmektedir.

Transformatör montajı kapsamında;

 • Güç ve Dağıtım Trafoları montajı

 • Güç ve Dağıtım Trafoları saha testleri

 • Devreye alma işlemleriyle hizmet vermekteyiz

Elektriksel ekipmanların kesintisiz ve sorunsuz çalışması, enerjinin kalite bir şekilde sürekli sağlanması amacıyla tesislere özel işletme ve bakım hizmetleri sağlanmaktadır.

İşletme ve bakım hizmetlerimiz ile amaçladığımız hedeflerimiz ve elde edeceğimiz faydalar;

 • Ekipmanların işletme ömürleri ve performanslarını arttırmak

 • İşletme maliyetlerini azaltmak

 • Ekipmanların yüksek performansta sürekli çalışmasını sağlamak

 • Kestirimci bakım ile önceden arıza teşhisi yapmak

 • Plansız arızaların önüne geçmek

"Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni" panolarının üretimi alanında müşterilerine geniş çaplı çözümler sunmaya başlamıştır. Trafo merkezlerinde (iletim/dağıtım) ve enerji santrallerinde (Hidroelektrik Santraller, Rüzgar Enerji Santralleri, Termik Santraller vb.) kontrol ve koruma, röle, alçak gerilim güç dağıtımı (AC,DC ve Kompanzasyon), sayaçlar, SCADA/Otomasyon ve RTU çözümleri için Teiaş (ITM) ve özel sektörde müşteri şartnamelerine uygun; aynı zamanda uluslararası standartlara göre tip testlerinden (TSE, IEC) başarıyla geçmiş panoların üretiminde hızlı ve kaliteli işçilik iddiasıyla daha geniş bir ürün yelpazesi ile hizmet vermektedir.

İşletmelerinizde bulunan makine, tezgah ve tesislerinizin uzun süreler problemsiz olarak çalışmasını sağlamak üzere düzenlenmiş hizmettir.

Planlı ve Plansız Bakımlarda yapılan test ve raporlamalar aşağıdaki gibidir.

 • Transformatör Test ve Raporlanması,

 • Yüksek Gerilim Anahtarlama Elemanı Test ve Raporlanması,

 • Sekonder Röle Koruma Sistemlerinin Test ve Raporlanması,

 • Alçak Gerilim Anahtarlama Elemanı Test ve Raporlanması,

 • Kompanzasyon Sistemi Test ve Raporlanması,

 • Topraklama Ölçümleri ve Raporlanması,

 • Termografik (Termal) Görüntüleme Ölçümleri ve Raporlanması,

 • Aydınlık Şiddeti Ölçümleri ve Raporlanması,

 • Yağ Delinme, Çözülmüş Gaz Analizi Testleri ve Raporlanması,

 • Elektrik Tesislerinin Süreklilik Testlerinin Yapılması ve Raporlanması,

 • Kaçak Akım Rölesi Test ve Raporlanması,

 • Güç Kalitesi, Enerji Verimliliği ile Harmonik Ölçümleri ve Raporlanması

İşletmelerinizde bulunan Yüksek Gerilim Anahtarlama Elemanları, Yüksek Gerilim Sekonder Sistemleri, Transformatörler, Ana Dağıtım Panelleri, Kompanzasyon Sistemleri ve Scada Enerji İzleme & Raporlama Sistemlerinin 365 gün 24 saat müdahale hizmetidir.
İşletmelerinizde bulunan Yüksek Gerilim Anahtarlama Elemanları, Yüksek Gerilim Sekonder Sistemleri, Transformatörler, Ana Dağıtım Panelleri, Kompanzasyon Sistemleri ve Scada Enerji İzleme & Raporlama Sistemlerinin; kurulum aşamasında danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, yaşamsal süreci boyunca; durumunun analiz edilmesi, değişim veya modernizasyon için maliyet çalışmalarının fizibilite edilmesi hizmetidir.
İşletmelerinizde, Yüksek Gerilim Anahtarlama Elemanları, Yüksek Gerilim Sekonder Sistemleri, Transformatörler işletme içindeki sorumluluğu için elektrik mühendisi bulundurulması veya dışarıdan hizmet alınması yönetmeliklerimiz gereği mecburidir. Bu sorumluluğun bilinci doğrultusunda bünyemizde oluşturulan ve bu sorumluluk duygusu ile eğitilen personellerimizce düzenli ve periyodik olarak teknolojik cihazlarıyla fiziki kontrol, topraklama ölçümleri, termal ölçümlerinin yapılması ve raporlanması hizmetidir.

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre; binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak;  binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve / veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Sınıflandırmalar A’dan G’ye kadar yapılmıştır. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtmektedir. Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye Enerji Kimlik Belgesi ya da kısaca EKB denilmektedir.

EKB (Enerji Kimlik Belgesi) Almak İçin Gerekli Belgeler

 • Mimari Proje

 • Isı Yalıtım Projesi

 • Elektrik Projesi

 • Mekanik Tesisat Projesi ( Isıtma, Soğutma, Havalandırma )

Enerji Kimlik Belgesi Zorunludur.

Kanun uyarınca Enerji Kimlik Belgesi alınması, aşağıda belirtilen yapıların dışında tüm binalarda zorunludur.

 • Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar,

 • Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar,

 • Toplam kullanım alanı 50 m² ’nin altında olan binalar,

 • Seralar, atölyeler, münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar,

Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m² ’den az olan binalar.Konutlar, ofisler, eğitim binaları, sağlık binaları, oteller, alışveriş ve ticaret merkezleri gibi bina tipleri için Enerji Kimlik Belgesi hazırlanabilir.