Top
Danışmanlık ve Müşavirlik hizmetleri tesise ait dizayn prosesinin başından itibaren planlanması ve takibini kapsamaktadır.
 • Teknik şartnamelerin hazırlanması

 • Proje ve tekliflerin teknik değerlendirmesi ve kontrolü

 • Süpervizörlük hizmetleri

 • İş programlarının çıkarılması

 • Prosedür ve iş sürecinin takibi

 • Hazırlanan çalışmaların derlenmesi ve teknik kontrolünün yapılması

 • Taraflar arasındaki koordinasyonun sağlanması (Üretici, Yatırımcı ve Yüklenici firmalar arasındaki bilgi alışverişinin düzenlenmesi)

 • Proje boyunca saha takibi ve kontrolleri

 • Teknik toplantıların organize edilmesi

 • Trafo merkezleri TEİAŞ onay süreçlerinin yönetimi

 • Elektrik Santralleri ön proje ve kati proje ETKB onay süreçlerinin yönetimi

 • Otoprodüktör fiderleri EDAŞ onay süreçlerinin takibi

 • Lisanssız Elektrik Santralleri TEDAŞ/EDAŞ onay süreçlerinin takibi

Güç sistem çözümleri bir tesise ait bütün elektriksel analizleri kapsamaktadır. Başlıca sunulan çözümlerimiz aşağıdaki gibidir.

 • Sistem tek hat şemalarının hazırlanması

 • Kısa Devre Analizleri

 • Yük Akışı Analizleri

 • Röle Koordinasyon / Selektivite Analizleri

 • Arc-Flash Analizleri

 • Reaktif Güç Kompanzasyonu ve Analizleri

 • Motor Kalkış Analizleri

 • AC / DC sistem analizleri

Yurt içi (TEİAŞ) ve yurt dışı farklı gerilim seviyelerinde trafo merkezleri ve elektrik santralleri için elektrik, inşaat ve mekanik projelendirme hizmetleri sağlamaktadır. Sunulan başlıca mühendislik ve dizayn hizmetleri aşağıdaki gibidir.

 • YG/OG/AG Tek Hat Şemalarının Hazırlanması

 • Şalt, Santral Yerleşim ve Kesit projelerinin hazırlanması

 • Şalt, Santral Topraklama Plan ve hesaplarının hazırlanması

 • Şalt, Santral Aydınlatma plan ve hesaplarının hazırlanması

 • Şalt, Santral Elektrik proje ve hesaplarının hazırlanması

 • Şalt, Santral İnşaat proje ve hesaplarının hazırlanması

 • Şalt, Santral mekanik proje ve hesaplarının hazırlanması

 • Koruma, kontrol, ölçüm vb sistemlerin sekonder dizaynı (Pano Görünüş, Elektriksel Şemalar, Malzeme Listeleri vb)

 • Güç sistemi analizlerinin yapılması